Home »

 

Milieu

 

GTCA heeft het milieu hoog in het vaandel staan.
Duurzaamheid en het hergebruik lopen als een rode draad door al onze activiteiten. Daar waar mogelijk worden restmaterialen opnieuw gebruikt bij andere projecten en anders zo mogelijk gerecyled om de hoeveelheid afval te beperken tot het minimum.

vuilnisbak

Het afval wat dan overblijft wordt vervolgens gescheiden afgevoerd.

Bij het ontwerpen van nieuwe installaties is één van de uitgangspunten dat een eventuele belasting van het milieu tot het minimum beperkt moet blijven. Dit gaat op voor het ontwikkelen en bouwen van de installatie, maar ook voor het productieproces waarvoor de installatie in gebruik wordt genomen.

Verder proberen wij een bijdrage te leveren aan een schoner milieu door zelf apparatuur te ontwikkelen waarvan de milieu belasting tot het minimum kan worden beperkt. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een tankreiningingsinstallatie  waarbij het gebruik van reinigingsmiddelen voor reguliere reiniging kan worden uitgesloten en bij het reinigen vrijgekomen CO2 wordt opgevangen.